CMYK / 4 channell video

 

 

2017

4 kanálové video se zvukem
11:52 min smyčka
video data: 4 x 1920×1080 video, mp4, h264

hardware: flash disk, rapsberry pi odbavovaci bezdrátová jednotka, 4x HD TV
s bezdátovou přijímací jednotkou

 

hudba: Aleff

 

Video je vytvořeno z reprodukcí v obrazových publikacích, které jsou rozpohybované
a následně je každý snímek videa zpracován standartní před-tiskovou
přípravou pro ofsetový tisk. Vzniká tak zvláštní efekt pohybující se vytištěné
fotografie s prostorovou hloubkou násobený vyzvětšovaným ofsetovým rastrem.

 

Exhibited:

Blind Spots, Galerie Kabinet T, Zlín, CZ, curator: Jan Zálešák, (2017) * solo exhibition

 

Foto report: Artalk